მუზეუმის პარტნიორები20.06.2019

 

ნებისმიერ კატეგორიაში დამატებული ინფორმაცია შეგიძლიათ მთავარ გვერდზე გამოაჩინოთ, ამისთვის მოუნიშნეთ - მთავარ გვერდზე გამოჩენა.

რედაქტირებისას შეგიძლიათ ამ ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა.

ყველა ინფორმაციზე შესაძლებელია ერთი სურათის მიბმა. დააკლიკეთ Choose File-ზე და აირჩიეთ სურათი თქვენი კომპიუტერიდან.

სურათის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 2 MB - ს

სურათი დაემატება ინფორმაციის დასაწყისში და ზედ დაკლიკებისას გაიშლება რეალურ ზომაზე.ბანერი

მუსაASM © 2019