მიზნები01.07.2019

ყველა ინფორმაციზე შესაძლებელია ერთი სურათის მიბმა. დააკლიკეთ Choose File-ზე და აირჩიეთ სურათი თქვენი კომპიუტერიდან.
სურათის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 2 MB - ს
სურათი დაემატება ინფორმაციის დასაწყისში და ზედ დაკლიკებისას გაიშლება რეალურ ზომაზე.ბანერი

მუსაASM © 2019